Ľudové piesne a koledy - Od Michala do Mateja

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

1.
:Od Michala do Mateja len valach ovce nechce:
[:keď ich na vodu zahania, do sto bohov im šepce.:]

2.
:Dobre tomu valaškovičo má dobrú gazdinú:
[:lebo tá mu zapanuje letovisko aj zimu.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie