Plesajte všetci ľudia

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Plesajte všetci ľudia už je narodení ten ktorý skrz prorokov bol predpovedaný .

Ref.: [:Anieli zaspievajte pastiery hrajte mu . Kľaňajte sa kráľovia jak Pánu svojemu . :]

Rúčky má roztvorené celý svet chce objať nuž poďme sa mu k jasliam všetci vyžalovať .

Ref.: [:Anieli zaspievajte pastiery hrajte mu . Kľaňajte sa kráľovia jak Pánu svojemu . :]