Premeň ma

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

(E) (gis)
Spolu s vínom a chlebom
(A) (E)
prinášam Ti, Pane seba.
(cis) (gis)
Spolu s vínom a chlebom
(h) (Cis)
túžim premeniť sa v Teba.
(fis) (H)
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
(E) (Emaj7) (E7)
a ľuďom priniesť Ťa svojimi rukami.
(A) (C)
Ó premeň ma, prosím premeň ma...
(B/C) (C) (F)
R: Srdce láskou spáľ,
(D)
veď ma milosťou
(g)
životom neistým.
(a) (A) (d)
Ty nádej dávaš nám,
(B/g) (F/A)
stačí vnímať denne hlas,
(B) (B/C) (F)
čo jediný povedie nás.

Keď sa víno s chlebom
premení na Tvoje telo,
zrakom viery Ťa vidím,
svoju lásku dávaš vrelo.
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
a ľuďom priniesť Ťa svojimi rukami.
Ó premeň ma, prosím premeň ma... R: 2x