Kresťanské piesne - Prijmi, Pane, obetu

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

DPrijmi, APane, DobeAtu,
Dktorú ATi tu DsklaAdám,
naše malé snaženia, v ktorých veľkosť hľadám.
Verím, Pane, že si tu každý deň a všade,
všetky naše tajomstvá nech sú v tvojej sláve.

®: EVšetkým nám Graz si dal Dzákon tvojej Alásky,
Evšetkých nás Gmáš nás rád, Dnech si spieva Akaždý.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie