Tá nitrianska kasárňa

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Tá nitrianska kasárňa bielou škrydlou pokrytá,
v nej bývajú veľkí páni vojenskí ofocieri.

2.
Janíčkova mamička tak žalostne plakala,
len jednýho syna mala, aj toho dať musela.

3.
Neplačte vy mamička, sedlajú mi koníčka,
a keď si ja naňho sadnem, zabolí ma hlavička.

4.
Hlavička ma zabolí, šablička mi zazvoní,
že ja musím za dva rôčky vojenčinu slúžiti.

5.
Za dva rôčky, na tretí už som vojak naveky,
mohli ste ma, mamka moja, radšej zmordovati.

6.
Keby bola vedela, načo som ťa chovala,
[:bola by ťa, syn môj drahý, radšej zmordovala.:]