Teď královnou jsem já - Z muzikálu Kleopatra

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

(Kleopatra a sbor)

Kl: Své myšlenky jen zvolna sbírám
Ty Isis dobře víš jaký mám cíl
Já, jenž mívám vnuknutí
Dál přežívám spiknutí
A hvězda nilská vzhůru stoupá
Když kobra zlatá skráň mou svírá
A velký průvod můj uvítá Řím
Můj pocit je smíšený
Zájem o mě zvýšený
Však na úsměvy nejsem skoupá
Refrén :Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Já vjíždím před senát
Ze snů už přece vím, to má tak být
Ať Řím jen poslouchá
Jak dávný je můj stát
Kde bývalo co psát
Když zde byl vlků ráj
Ať Řím jen poslouchá
Teď královnou jsem já
Já od Římanů smích i slýchám
A napjatý vzduch fóra dýchám tep
Leskem svým je ochromím
Hrot zášti tak odlomím
tak hvězda nilská vzhůru stoupá
Znovu refrén
sbor: Teď královnou jsi nám
A hold ti vzdává Řím
Už vjíždíš před senát
Tvá krása s bohatstvím je v Římě vším
Kl:Teď královnou jsem já
A hold mi vzdává Řím
Ta síla zkrocená, drtivá i výbušná
Teď královnou jsem já
Teď královnou jsem já