Tichá noc

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

(G)Tichá noc,svätá noc.(D7)Všetko spí,(G)všetko sní.
(C)Sám len svätý bdie (G)dôverný pár.(C)Stráži dieťatko (G)nebeský dar.
(D7)Sladký Ježiško (G)spi,sni.Nebeský (D7)tíško spi, (G)sni.