U malej chalúpky malá lavička

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:U malej chalúpky malá lavička :
na nej sedávala drahá Anička.

2.
Prišiel k nej Janíček, ten jej miláček,
aby mu vyšila biely šáteček.

3.
Vyšijem ti milý šáteček biely,
do každého roku kvietoček milý.

4.
Do každého rohu bielu ružičku,
to že ťa mám rada drahý Janíčku.