U panského dvora

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
U panského dvora náš Vitoušek orá,
strakaté volečky má.
[:Až pole doorá, na mě si zavolá,
on mě už zdaleka zná.:]

2.
Darmo, můj milej, Vitoušku, rozmilej,
darmo ty na mě voláš;
[:volej ve dne v noci, není ti pomoci,
mne se už nedovoláš.:]

3.
Já už mám jiného hocha upřímného,
ten je mi nad tě dražší:
:víc na mne nevolej hluboko zaorej na věky lásku naši!: