Repete - Vzdialená

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

BF
FZlatistá jeseň otvára náruč
Šepká ti nežne – s letom sa rozClúč
BSpustli už pláže, Faj more smúti
GmiOdchádza s letom na ďalekej Cpúti.

Odišlo leto, more je v diali
Slnečných lúčov už sa nám máli
Dozrelo víno už je tu jeseň
Plnia sa čaše, čo zaženú tieseň

®: BVzdialená, vzdialená je tvoja láska
FVzdialená, už ma nikdy nepoláska
CVzdialená, C7vzdialená ako príval Fvĺn
BVzdialená, vzdialená je tvoja láska
FVzdialená, už ma nikdy nepoláska
CVzdialená, zC7vzdialená ako pustý Fčln

..

G
®: CVzdialená, vzdialená je tvoja láska
GVzdialená, už ma nikdy nepoláska
DVzdialená, D7vzdialená ako príval Gvĺn
CVzdialená, vzdialená je tvoja láska
GVzdialená, už ma nikdy nepoláska
DVzdialená, D7vzdialená ako pustý Gčln
CVzdialeG

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie