Zídení ako rodina

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Dmi Zíde CDmi ako rodi Ami na sme spolu F
pred Te G bou
Dmi Jednot CDmi spievame zo Ami srdca Kráľo F vi Krá G ľov
Emi nech znie Ami Abba, Emi Otče, F vzácny si pre G nás
Emi Nech znie Ami Abba, Emi Otče, F sväté meno G máš