Zpod javoríčka

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Zpod javoríčka tečie vodička,
studená, ľadová, ľadová.
Moja frajerka, vysoká, tenká,
ako ja, ako ja, ako ja.

2.
Hora, horička, cez ňu cestička,
do baňa, do baňa, do baňa.
Zkade chodila milá, premilá,
za dávna, za dávna, za dávna.

3.
Moje koničky na kraj horičky
zastaly, zastaly, zastaly,
že mňa po hlase, milú po kráse
poznaly, poznaly, poznaly.