Béla Bartók - profil

Zmeniť informácie
Názov interpreta:
Béla Bartók
Roky činnosti:
20's,30's,40's
Žánre:
Klasická hudba 
Krajina:
Maďarsko

Biografia:

Béla Bartók bol maďarský hudobný skladateľ , klavirista a hudobný vedec. Hlavnou inšpiráciou pre jeho tvorbu bola ľudová hudba.
Medzi jeho prvotiny symfonická báseň Život hrdinov, ktorá bola inšpirovaná Straussovým obdivom ku skladateľovi Lisztovi.

Od roku 1905 zbieral spolu so Zoltánom Kodálym maďarské ľudové piesne. Neskôr zbieral aj slovenské, arabské, ukrajinské, valašské, turecké a rumunské piesne, ktoré mu slúžili na porovnanie. Vďaka týmto štúdiúm sa stal svetovo uznávaným umelcom, ktorého štúdie vychádzali v mnohých krajinách sveta.


V tomto období nastala v jeho vlastnej tvorbe zmena, ktorá sa prejavila prechodom z mólového systému na celotónové tóniny. Táto premena sa prejavila údernými rytmami a harmóniami v cykle skladieb Obrázky z Maďarska, jednoaktovej opere Hrad kniežaťa modrofúza a v mnohých iných.
Za vrcholové diele je označená jednoaktová pantomíma Podivuhodný mandarín, ktorá hovorí o sile milostného citu, ktorý je ničený spoločnosťou.

Od roku 1934 sa Bartók ako pracovník akadémie vied venoval príprave edície maďarských ľudových piesní. Nové objavy priniesla Hudba pre sláky, bicie nástroje a čelestu, Sontána pre dva klavíry a bicie nástroje, Klasický vyrovnaný 2. Husľový koncert a Divertimento pre sláčikový orchester.


Bartók bol autor, ktorý spájal množstvo prvkov, z ktorých vznikol vlastný osobitý štýl. Kvôli výskumu slovenských a rumunských piesni a antifašistickému postoju bol častokrát terčom útokov šovinistov.
Bartók zomrel v roku 1945 v New Yorku. Po jeho smrti vyšla v roku 1959 v Bratislava jeho zbierka slovenských ľudových piesní.

Čítaj ďalej »
« skryť

Najpopulárnejší hudobní interpreti

Novinky v katalógu