Dara Rolins

Spoločne

Spoločne
si hviezdy priať
Spolu v dobrom sa zísť
Priateľstvo si v dlani hriať
Spolu zo školy ísť

Ruka v ruke kráčať, rásť
Spolu tešiť sa z hier
Lístok šťastia potme nájsť
Potom čítať si sen, najkrajší sen

Spoločne si pieseň niesť
Ktorá rozpáli tvár
Kráľovsky sa hádok zriecť
Hľadať samému pár

Spolu bežať záhradou
spolu vkĺznuť do brán,
Nikto nie je tam sám
Nikto nie je tam sám

Keď je niekde v nás
Pieseň krásnych čias
Hojdá v náručí
Lásku v stáročí

Zopár priateľov
Zopár dobrých slov
Kým je niekde v nás
Nemá nádej v nás
Spoločne si pieseň priať
Spolu v dobrom sa zísť
Lístok šťastia v dlani hriať
Spolu zo školy ísť

Spoločne si pieseň niesť
Hľadať samému pár
Spoločne si pieseň priať
Ktorá rozpáli tvár
Ktorá rozpáli tvár

je niekde v nás
Pieseň krásnych čias
Hojdá v náručí
Lásku v stáročí

Zopár priateľov
Zopár dobrých slov
Kým je niekde v nás
Nemá nádej v nás