Desmod

Dobrý nápad

Napadlo ťa stvorím si svet,
dobrý nápad,
sedem dní, to je hneď,
dobrý nápad
ako vrchol sveta,
dobrý nápad
stvoril si človeka,
dobrý nápad,
dal si mu obraz svoj,
dobrý nápad,
bože, aj to bol tvoj,
dobrý nápad,
možno myslieť by mal,
dobrý nápad,
tak si mu rozum dal,
dobrý nápad,

dobrý nápad,

milujte sa - množte sa,
dobrý nápad,
tak poslúchli sme ťa,
dobrý nápad,
aby bola psina,
dobrý nápad,
zoslal si k nám syna,
dobrý nápad,

dobrý nápad,

dobrý nápad,

už neverím, vietor ma unáša,
surfujem rád na vlne Judáša,
Do vody pád, smrť na chrbát dýcha,
na kolenách ma opúšťa pýcha,

ma opúšťa pýcha,

už neverím, vietor ma unáša,
surfujem rád na vlne Judáša,
Do vody pád, smrť na chrbát dýcha,
na kolenách ma opúšťa pýcha,


už neverím, vietor ma unáša,
surfujem rád na vlne Judáša,
Do vody pád, smrť na chrbát dýcha,
na kolenách ma opúšťa pýcha


Napadlo ťa stvorím si svet,
dobrý nápad,
sedem dní, to je hneď,
dobrý nápad
ako vrchol sveta,
dobrý nápad,
stvoril si človeka,
dobrý nápad