Elán

Šaman

1) Celý vesmír má uprostred hlavy
Vo dne v noci rozostlané v duši
Proti srsti hladká každý klavír
Predpisy a zákony už zrušil

2) Kto dokázal zahrať to čo Marian
Kto dokázal vypiť viac než Marian
Kto dokázal nejesť ako Marian
Kto dokázal nespať ako Marian

3) Kto dokázal prečítať čo Marian
Kto dokázal fajčiť ako Marian
Kto dokázal zložiť to čo Marian
Kto je taký krásný ako Marian
Marian

®: Keď sa v kotli varia
vážne ťažké jedy
Keď sa koná obrad
Srandy zla a dobra
Keď sa slúži omša
Na mínovom poli
Keď je hudba taká
Až človeka bolí
Marian je šaman

1)

3)

®:

®: Keď sa v kotli varia
vážne ťažké jedy
Keď sa koná obrad
Srandy zla a dobra
Keď sa slúži omša
Na mínovom poli
Keď je hudba taká
Až človeka bolí
Keď je hudba taká
Až človeka bolí
Marian je šaman
Marian je šaman