Karel Kryl: Akordy k piesni Zpívání pro Miss Blanche

Upraviť pieseň
Interpret: Karel Kryl


Karel Kryl - Zpívání pro Miss Blanche (akordy)

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )


ACCORD_F, ACCORD_G, ACCORD_C, ACCORD_F, ACCORD_Ami, ACCORD_E, ACCORD_Ami

ZACCORD_Faklepu nACCORD_Ga branku s rACCORD_Cezavou mřACCORD_Fíží,
pACCORD_Amiod okno zACCORD_Gasadím slACCORD_Amiunečnice,
zACCORD_Favolám nACCORD_Ga Blanku, ACCORD_Cať na mě shlACCORD_Fíží
z bACCORD_Amialkónu s kACCORD_Eapradím dACCORD_Amio ulice..

®:

PACCORD_Fod listím smACCORD_GokvoňovACCORD_Cým
vACCORD_Eečer co večer ji vzACCORD_Amiývám,
s mACCORD_Fěsícem plACCORD_GatinovACCORD_Cým
vACCORD_Cyznání pro ni teď zpACCORD_Eívám,
žACCORD_Amie, až se sACCORD_GetmíACCORD_G7, pACCORD_Amiolibkem sACCORD_Getru ACCORD_G7
vACCORD_Amieškeré sACCORD_Glzy ACCORD_G7, ACCORD_Amiz tváře a zACCORD_Ee rtů,
tACCORD_Amio se přec nACCORD_Cesmí, pACCORD_Amiovídat vACCORD_Gětru,
žACCORD_Amie asi bACCORD_Erzy pACCORD_Amiošle mě k čACCORD_E,ACCORD_E7ertu..

Zaujmu odvážně hrdinskou pózu,
mám přece v malíčku historii,
a ježto převážně nerada prózu,
nesu jí v balíčku poezii..

®:
PACCORD_Fod listím smACCORD_GokvoňovACCORD_Cým
vACCORD_E7ečer co večer ji vzACCORD_Amiývám,
s mACCORD_Fěsícem plACCORD_GatinovACCORD_Cým
vACCORD_Amiyznání pro ni teď zpACCORD_E7ívám,
žACCORD_Amie, až se sACCORD_GetmíACCORD_G7, pACCORD_Amiolibkem sACCORD_Getru ACCORD_G7
vACCORD_Amieškeré sACCORD_Glzy ACCORD_G7, ACCORD_Amiz tváře a zACCORD_Ee rtů,
tACCORD_Amio se přec nACCORD_Cesmí, pACCORD_Amiovídat vACCORD_Gětru,
žACCORD_Amie asi bACCORD_F,ACCORD_Erzy pošle mě k čACCORD_Amiertu..

ACCORD_F, ACCORD_Ami, ACCORD_F, ACCORD_Ami, ACCORD_F, ACCORD_Ami

Ďalšie piesne z albumu

Děkuji

Karel Kryl

Jidáš

Karel Kryl

Zapření Petrovo

Karel Kryl

Nechej ho spát

Karel Kryl

Balada Manoně

Karel Kryl

Romeo a Julie

Karel Kryl

Kateřina

Karel Kryl

Noviny

Karel Kryl

Tráva

Karel Kryl

Stín topolů

Karel Kryl

Svíčky

Karel Kryl

Žalm 120

Karel Kryl

Nehažte kamení

Karel Kryl

Střepy

Karel Kryl

Hanina

Karel Kryl

Kain IX

Karel Kryl

Provizorní balada

Karel Kryl

Deštivý den

Karel Kryl

Ellena

Karel Kryl

Spásonosný song

Karel Kryl

Prsten s kamejí

Karel Kryl

Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Anděl

Karel Kryl

Veličenstvo Kat

Karel Kryl

Děkuji

Karel Kryl

Lásko!

Karel Kryl

Salome

Karel Kryl

Tak vás tu máme

Karel Kryl

Martina

Karel Kryl

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie