Karpina

Babicka

Dĺžka piesne: 02:45
Včera nás náhle opustila naša stará mama, teta, prababička,
leží si v posteli len tak nečinne, nedýcha, nevníma, je mŕtva.
Urobila tak bez ohlásenia, práve v tej najmenej vhodnej chvíli
peňazí niet, doba je zlá, zadarmo ju nikto nepochová.
Otec rýchlo roz ho dol,
že pohreb nebude pokiaľ dačo nevymyslíme,
zostane bab ka s nami, v byte, aspoň v zime.
Do jej izby aj tak ne cho dí me,
susedom to vy svet lí me,
že stará mama odcestovala
ku známym niekam na vý chod.

Refrén:

Stará mama tíško leží pomaly sa rozkladá,
výraz tváre už nemá svieži, hniloba tkanivo, zapácha. 2x ref.