Križiaci

čo mám robiť Pane

?o mám robi? Pane, ke? vidím plaka? srdce

cítim slanos? jeho s?z, nechcem z nich vidie? m?tve more
život ho volá ale t?? vbil sa na mieste, kde boli stokrát viac

uletie? chcelo do výšav zbavené zemskej ?ažoby
lež zem ho pláš?om ovíja t??ovým, ?o boles? rodí ukrutnú

chcem plaka? s ním, aj ke? to zmysel nedáva
radšej by? bláznom pla?livým, jak múdrym bez s?z ?o boles?
nevidí

priviniem si ho na svoje, nech t?? sa do m?a vrazí
sná? zotriem aspo? jednu slzu a srdce zašepká v radosti ú?avy