Križiaci

čo mám robiť Pane

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Predohra: D D/F# G

R: Čo mám D robiť Pane, D/F#
keď G vidím plakať D srdce.
Čo mám Hmi robiť Pane, F#mi
keď G vidím plakať D srdce.

1. Cítim Hmi slanosť jeho F#mi sĺz,
nechcem z nich G vidieť mŕtve A more.
Život ho Hmi volá ale F#mi tŕň,
v bil sa na G mieste lásky,
kde Emi bolí stokrát A viac. G A

R: Čo mám...

2. Uletieť chcelo do výšav,
zbavene zemskej ťažoby.
Zem ho plášťom ovíja,
tŕňovým čo bolesť rodí ukrutnú.

R: Čo mám...

3. Chcem plakať s ním aj
keď to zmysel nedáva.
Radšej biť bláznom plačlivým,
jak múdrim bez sĺz čo bolesť nevidí.

R: Čo mám...

4. Priviniem si ho na svoje,
nech tŕň sa do mňa vrazí.
Snať zotriem aspoň jednu slzu,
a srdce zažmurká v radosti z úľavy.

R: Čo mám...