Aj keď už (snáď) vieme, že rap môže byť nekonečne pestrým a slobodným žánrom, novinka Denisa Banga, ktorý sa výrazne presadil práve na poli alternatívneho rapu, je aj tak prekvapivá. Tretí album jeho projektu Fvck_Kvlt ponúka skutočne široké zvukové aj tematické rozpätie od baladickej melanchólie až po hip-houseové tancovačky. Napriek tomu, že kolekcia je to viac než eklektická, nový album zhmotňuje konzistentný rozvoj jedného z najzaujímavejších domácich tvorcov.

Príbeh Denisa Banga je už pomerne ošúchanou historkou o tom, ako sa z trnavského pankáča, frontmana kapely The Wilderness, stal pod pseudonymom Fvck_Kvlt jeden z najzaujímavejších hlasov domáceho hip-hopu. DIY étos a prioritizácia umeleckej výpovede sú základom oboch žánrov, tieto prirodzené predpoklady spojenectva však Bangovej intenzívnej a invenčnej produkcii neuberajú na výnimočnosti.

Superlatívy sprevádzajúce predchádzajúcu tvorbu (Kvlt Teachings, Zabijem sa!, Antiwar Songbook) pochopiteľne vyústili do potreby tvorivo provokovať a rozbiť akékoľvek očakávania. Výsledok však nie je samoúčelný a Bango je na novinke v rozpätí od trapu cez phonk, temné R&B, nu metal či punk až po house celkom presvedčivý. V jednotlivých skladbách preberá rôzne persóny a jeho vyladený flow nepoľavuje, či už nakladá polícii, hecuje žúrujúce kamošstvo, alebo sa kajá a odhaľuje svoju zraniteľnosť. V piesňach ako energická Cigán v meste pritom prináša celkom nové, vzrušujúce polohy.

Hoci Bango sa dnes sám – podobne ako domáci alternatívni raperi istého času nástojčivo označovaní za Básnikov – zdráha označovať za rapera, škatuľky nie sú dôležité. Novinka Cigán je jasným dôkazom, že bez ohľadu na zvolenú identitu prechádza celým spektrom žánru s výnimočnou suverenitou. Napokon, prepracovaný album je charakteristicky výsledkom niekoľkokrát predlžovaného tvorivého procesu.

Nahrávka však zároveň dáva priestor aj umelcovým pochybnostiam a sebakritike. Prítomné sú referencie na predchádzajúcu tvorbu aj komentár k etablovaniu sa z neštruktúrovaného pankáča na hudobníka s profesionálnou manažérkou a stabilným honorárom. Svoje slabé miesta pritom Bango triafa sám najpresnejšie a s gustom sám seba aj sáca dole z piedestálu – napríklad introspektívnu skladbu Miera sa neštíti prerušiť riadnym kozlovým odgrgnutím a dlhý text ledva dorapuje, vlastne skôr doprednáša, unavený sám zo seba a svojich mentálnych procesov. Z podobného súdka je aj Úsmev č. 6, ktorej atmosféru podčiarkuje vysamplovaný spev Evy Sajanovej z kapely God and Eve.

Kristus, Kerouac, Kurt

Zvuková pestrosť vychádza z dramaturgickej linky nahrávky, ktorá je vystavaná na životných vrcholoch a pádoch komplexného a vnímavého človeka so sebadeštruktívnymi sklonmi. Album Cigán predstavuje cyklické premeny mentálnej stability, kedy vyrovnané obdobia striedajú depresívne prepady ako následok neregulovanej neviazanosti.

Vysoké a nízke pritom spája aj nehudobné rámcovanie albumu, v ktorom sa objavujú viacnásobné odkazy na Ježiša Krista a zároveň na rómske stereotypy. Napätie medzi rolou kážuceho spasiteľa a hedonistického vandala skvelo tlmočí aj samotný cover albumu z dielne Romany Kovácsovej a Jakuba Svetlíka. Bangov trpiteľský údel nie je kresťansky seba-obetujúci v prospech ostatných, ale predovšetkým seba-deštruktívny a seba-ľutujúci. Pre početnú skupinu (nielen dospievajúcich) ľudí je to však v rámci trpiteľského kánonu liečivá výpoveď, vďaka ktorej dokážu lepšie zvládať vlastné ťažkosti.

Originálnejšia – minimálne v lokálnom kontexte – je Bangova hra s pojmom cigánstva. To sa stáva metaforou práve pre všetky vlastné "poklesky", ktorých si je hudobník (s rómskym pôvodom po otcovi) prenikavo vedomý. Názov albumu v tomto prípade nie je primárne emancipačným privlastnením hanlivého výrazu, ale jednak nastavuje zrkadlo spoločenským stereotypom a zároveň sebakriticky pritakáva, že niekedy proste naozaj nie sme lepší ako to najhoršie, čo o nás ľudia predpokladajú. A hoci pre niekoho môžu byť neviazané žúrovanie a výtržnosti najmä prejavmi nezrelosti, v kontexte tvorby Fvck_Kvlt sú rámcované ako vzdor proti statusu quo. Priamo Bangom opisované alebo okolím tradované výstrelky možno chápať ako testovanie hraníc, ktoré poukazuje na slabiny súčasného spoločenského systému a zároveň oslobodzuje od okliešťujúcich očakávaní.

Ďalším napínavým momentom nahrávky je skladba Memento, ktorá predstavuje vnútorný monológ vraha Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha. V tomto prípade však nejde o zneužívanie šoku z tragickej udalosti, Bango s citlivou témou narába s primeranou zodpovednosťou. V priestore necelých troch minút dokáže zosobniť mentálny svet nenávistného radikála, ktorého neospravedlňuje, ale ani nezbavuje ľudskosti, a zároveň reflektovať aj širšie spoločenského kontexty nenávisťou motivovaných vrážd. Vokálnym spracovaním zároveň nenecháva priestor na žiadnu pochybnosť o úbohosti takéhoto činu.

Come As You Are

Zodpovednosť je pritom prekvapivo prítomná aj na iných miestach albumu. Umelec plasticky opisujúci mentálne problémy, užívanie drog a samovražedné myšlienky na novom albume neopúšťa nič zo svojej charakteristickej temnoty, ale zároveň prináša aj ďalšie aspekty. Ak depresia splošťuje celé emočné spektrum len na nepreniknuteľnú tmu, aj spomínaná zvuková a tematická pestrosť nahrávky je dobrým znamením. Napriek tomu, že prítomné emócie často nie sú pozitívne, narúšajú temnotu divokou, nezastaviteľnou – životaschopnou – energiou.

Zároveň je pre najnovšiu tvorbu silným motívom vzťahovosť, či už ide o putá romantické, priateľské alebo aktivistické v kontexte celospoločenskej previazanosti ("Vo svete, v ktorom nie sú slobodní všetci, nie je slobodný nikto."). Po skandovaní Zabijem sa! hudobník aktuálne navrhuje aj ďalšie možnosti, ako čeliť súkromným aj celospoločenským problémom – spoločne.

Spolupatričnosť a vzájomná podpora je odpoveďou, ktorá sa ponúka aj v stavoch totálnej bezvýchodiskovosti, čo dokazuje aj silná komunita, ktorá sa okolo Fvck_Kvlt sformovala. Ako popri závere albumu ilustrujú aj jeho živé vystúpenia, odpoveďou naozaj môže byť objatie a vzájomná prítomnosť. A hoci sa neodvážim špekulovať o hudobníkovom pocite životného optimizmu, rozoznávanie jednotlivých emočných nuáns je v temnote momentom nádeje, ktorú dnes minimálne tlmočí pre potreby svojho publika.

Fvck_Kvlt - Cigán
(2023, Kvlt Records)

 1. Te Deum
 2. Skurvensko II.
 3. Memento
 4. Mizéria
 5. Úsmev č. 6
 6. Geiss-Zen
 7. Som safe tam, kde má smrť brány (feat. RNZ)
 8. Zle (feat. Dušan Vlk)
 9. Cigán v meste
 10. Prasačí život (feat. Žakhéles)
 11. Miera
 12. Crime Scene (feat. REDZED)
 13. Planéta rýb
 14. Už neexistuje ani jeden dôvod
 15. Boh stojí pri nás podvratných
   

Vypočujte si celý album na Bandcampe:

Autorka: Michaela Kučová