Štátna filharmónia Košice pozýva na komorný koncert Karol Petróczi 80. Zámerom podujatia je oslava jubilea významnej slovenskej umeleckej osobnosti, interpreta a pedagóga, zakladajúceho člena a dlhoročného koncertného majstra ŠFK Karola Petrócziho. Účinkovať budú niektorí z jeho najúspešnejších študentov a ich hostia. Program je pestrou hudobnou prehliadkou rôznych období a žánrov. Komorný koncert sa uskutoční 4. apríla 2024 o 19:00 v Dom umenia. Podujatiu bude predchádzať predkoncertné stretnutie o 18:00 s oslávencom a lektorom dramaturgie Petrom Katinom.

"Od prvého dňa, keď sa začala činnosť filharmónie, som tu strávil celé dni, týždne, sezóny, roky a desaťročia. (...) Som neskutočne vďačný vedeniu filharmónie, že mi umožňuje pozrieť sa na skúšku, stretnúť sa s bývalými i novými kolegami. V orchestri hrajú aj moji študenti. Takže každé ráno mám motív. So slnkom vyjde aj vidina, že pôjdem na autobus a zveziem sa do Domu umenia," vyznal sa Karol Petróczi.

Na koncerte Karol Petróczi 80 sa predstavia na husliach Anton Čonka, Igor Karško, Terézia Popaďáková, Ján Timčák, Terézia Šofranková, na husliach a viole Jana Karšková a Maroš Potokár, violončelistka Taťána Čisáriková a klaviristka Janette Katinová Šingerová. Účinkujúcich z radov svojich študentov oslovoval samotný Karol Petróczi. Program zostavili Igor Karško a Maroš Potokár spolu s účinkujúcimi. Každé číslo, ktoré odznie z pódia, bude osobným darčekom interpreta pre oslávenca. Návštevníci sa môžu tešiť na diela skladateľov George Enescu, Pablo de Sarasate, Henryk Wieniawski, Eugen Suchoň, Ernest Bloch, Wolfgang Amadeus Mozart a Peter Heidrich. Karol Petróczi s dojatím pozýva na podujatie: "Na koncert sa veľmi teším a som nesmierne vďačný vedeniu filharmónie za tento nápad."

Tip: Karol Petróczi: Plná sála Domu umenia je pre mňa veľkou satisfakciou (rozhovor)

Jedným z pokračovateľov Petrócziho hudobného odkazu v Košiciach je aj dirigent a koncertný majster ŠFK Maroš Potokár: "Karol Petróczi je pre mňa jednou z najvýraznejších umeleckých osobností Košíc. Počas dekád svojej bohatej umeleckej činnosti bol pre mňa vždy symbolom neúnavnej snahy o tú najvyššiu možnú umeleckú úroveň. Je pre mňa česť, že som aj ja mohol byť jeho študentom, neskôr kolegom, a že v mnohých smeroch mám dnes možnosť pokračovať v jeho celoživotnom diele a aktívne sa podieľať na umeleckom dianí v našom meste."

V rokoch 1967-69 bol koncertným majstrom v Košickom rozhlasovom orchestri, následne 42 rokov prvým koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice (1969-2011). Pôsobil aj v Cairo Symphony (Egypt), Camerata Helvetica či Orquesta Symfonica de Asturias (Španielsko). Množstvo koncertov absolvoval ako sólista a komorný hráč v Európe a inde. Jeho výrazné pedagogické úspechy ho radia medzi špičkových profesorov husľovej hry na Slovensku, viacerí jeho žiaci zastávajú popredné posty v európskych orchestroch. Venoval sa zborovému dirigovaniu v Košickom speváckom zboru učiteľov, univerzitnom speváckom zbore Collegium Technicum či v Zbore sv. Cecílie. Významná je aj jeho dramaturgická spolupráca na nahrávkach ŠFK. V roku 1998 získal Cenu mesta Košice a v apríli 2024 mu bude udelená Cena Košického samosprávneho kraja.

Informácie a fotografie redakcii Hudba.sk poskytla Lucia Radzová.