Košickí bábkari pripravili na piatok 4. mája premiéru inscenácie Zázračný prstienok, na ktorej ako autor hudby spolupracoval aj spevák, hudobník a komik Marián Čekovský. Text rozprávkového príbehu upravil a réžie sa ujal Pavel Uher.

"Režisér a autor inscenácie Pavel Uher je častým hosťom v našom divadle, rozumie nášmu hereckému súboru a nášmu divákovi a veríme, že to diváci cítia," povedal umelecký šéf divadla Ivan Sogel. Zdôraznil, že novou skúsenosťou je spolupráca s Mariánom Čekovským. "Pre neho je to vôbec prvá skúsenosť s Bábkovým divadlom v Košiciach," dodal Sogel.

Scénografickú zložku inscenácie má na starosti Jana Korčeková, končiaca študentka scénografie na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. "Divadlo tým len potvrdzuje, že sa nebojí dať priestor aj mladým, začínajúcim tvorcom, ktorí často prinášajú nový vietor do scénografickej tvorby," doplnil Sogel.

Rozprávková komédia s pesničkami sa odohráva v ďalekej Kalábrii. Príbeh čarovného prsteňa, ktorý vlastní do seba zahľadený kráľ chudobného kráľovstva a váha ho využiť v prospech svojich poddaných, až sa mu napokon stratí, má korene v talianskej ľudovej rozprávke. "Neskôr sa príbehu ujal nemecký básnik Clemens Brentano. My sme si dovolili príbeh mierne aktualizovať a zosúčasniť, aby sa v ňom našli nielen deti, ale aj ich rodičia," vysvetlil svoj prístup režisér Uher.

Dodal tiež, že hra je určená pre divákov "od štyroch do sto rokov" a že práve aktualizačný prvok a odvaha tvorcov dať inscenácii aj niečo zo súčasnosti môže byť pre deti, ale aj dospelých príjemným osviežením. "Deťom, ktorým sme hru uviedli takpovediac na skúšku, sa príbeh veľmi páčil, prežívali ho a dokonca aktívne spolupracovali na polapení zlodejov – mafiánov," doplnil Uher.

Bábkové divadlo v Košiciach je jediné profesionálne divadlo svojho druhu na východnom Slovensku, funguje od roku 1959, na konte má 190 premiér a hralo pre takmer dva milióny divákov. Zázračný prstienok je už 191. premiérou tohto súboru. Druhá premiéra sa uskutoční 6. mája o 16:30.

Zdroj: TASR
Foto: Facebook.com/cekovsky