Vychádza slovenská verzia legendárnej uspávanky Twinkle, twinkle little star

1 / 2
Žmurká, žmurká hviezdičkaZdroj: Pavla Hrdlíková Pádivá