Roky poznačené pandémiou priniesli hudobníkom okrem obáv a neistoty aj čas, potrebný pre sebarealizáciu a vznik umeleckej tvorby. To je prípad nedávno vydaného albumu Taora Ľuboša Bernátha, ktorý predstavuje komornú tvorbu aj pre netradičné nástrojové obsadenie, akým je napríklad bongo. Fantastickej prezentácie nových kompozícií sa ujímajú skladateľovi dvorní interpreti - súrodenci Jordana Palovičová a Ivan Palovič.

Kompozície, ktoré vychádzajú pod hlavičkou Hudobného fondu, vznikali v zložitom období okolo roku 2021. Autori albumu ponúkajú poslucháčom štyri pôsobivé skladby, ktoré spája princíp elégie. "Niekedy prechádza elégia do lamenta – hlavne druhé časti mojich kompozícií, niekedy sa zasa lamentá prejavia v kontrapunktickej pasáži. Druhý fenomén, ktorý som sám vo svojej tvorbe spozoroval, je energická kontrastnosť - akási dramatizácia deja. Odkedy som začal písať opery a oratóriá, stal sa dramatizmus stabilnou súčasťou môjho myslenia a podvedome ho zakomponovávam do komornej tvorby," vysvetľuje autor skladieb Ľuboš Bernáth.

Úvodom CD zaznieva Klavírna sonáta č.7 Taora, podľa ktorej je album pomenovaný. "Na tento názov prišla moja dcéra Carla v čase, keď som klavírnu sonátu písal. Carla mi priniesla hárok papiera, kde stálo "Pre tatina Taora". Na otázku, čo to znamená odpovedala, že akási princezná," dopĺňa Bernáth. Hoci je názov vymyslený, stáva sa autorovým hnacím motorom kreovania sonáty. Jej centrum predstavuje pre skladateľa intímna pasáž v mieste zlatého rezu, kde sa z tichosti vynára nová melódia ako odkaz otcovskej lásky.

Bernáth svojou tvorbou poukazuje i na potreby vychádzajúce z pedagogického života - obohatiť etudickú literatúru študentov umeleckých škôl o tvorbu súčasných skladateľov. Vzniká tak viacčasťový klavírny cyklus The Story of the Intervals. Etudes for piano, v ktorom autor skúma možnosti práce s jedným intervalom a ponúka hráčsky priestor na kultiváciu tónotvorby. Cyklus zaznieva v podaní skladateľovej dvornej klaviristky – poprednej slovenskej umelkyne Joradny Palovičovej. Jej repertoár však nezahŕňa len diela výlučne pre klavír, ale i skladby s využitím bicích nástrojov.

Práve tieto nevšedné hráčske skúsenosti priniesli nápad napísať svieže dielo Allegro giocoso pre klavír a 2 bongá, v ktorom zaznievajú stredoveké nápevy i temperamentné balkánske rytmy. Vtipnú kompozíciu venoval autor klaviristke symbolicky na 1. apríla. Album uzatvára Sonáta č.1 pre violu a klavír, ktorú skladateľ napísal pre svojich priateľov - súrodencov Palovičovcov. "Po prvom vypočutí už nahraného CD som bol nadšený, aká fantastická je interpretácia týchto umelcov. Veľmi ma baví, čo urobili s mojou hudbou, ako ju prijali a s akou láskou ju interpretovali," dodáva Bernáth.

Autor vyjadril presvedčenie, že nový album si nájde väčšinového poslucháča. "Mám tri deti, ku ktorým sa dostáva hudba z mojich príprav na prednášky. Je zaujímavé, že pri pozeraní priamych prenosov z premiér súčasných skladateľov mi povedali, že tá hudba je fantastická. To isté povedia aj na dobrý pop song alebo jazz. Myslím si, že ak v hudbe spoznáte nejaké archetypálne postupy, ktoré sú pre ľudí bytostne dôležité a ktoré ostávajú v nej, v našich génoch a brnknete na tú strunu, tak je to tam. A potom je úplne jedno, kto má aké vzdelanie či vek," uzavrel Bernáth. Nová slovenská komorná tvorba z albumu Taora vychádza ako novinka vydavateľstva Hudobný fond. 

Zdroj: Hudobný fond