Vydavateľstvo Hudobný fond pokračuje v systematickom vydávaní pozoruhodných nosičov slovenskej vážnej hudby. Najnovším titulom Ivan Parík: Solo Sonatas navyše zviditeľňuje aj jedno z našich najzaujímavejších hudobných telies, súbor Quasars Ensemble.

Práve členovia Quasars Ensemble nahrali desiatku Paríkových sólových sonát. Výnimočný poslucháčsky zážitok z hry sólového nástroja je v našich končinách stále pomerne ojedinelý. Rovnako ako cit s akým Quasars Ensemble pristúpili k ďalšiemu z náročných hudobných zadaní.

"Nápad nahrávky súvisí s kompletným uvádzaním sonát na koncertoch. Uvádzali sme ich v rámci nášho koncertného cyklu pri príležitosti Košického podujatia Európske hlavné mesto kultúry. Vtedy sme samozrejme o nahrávke nič netušili, išlo o to, aby sa tento cyklus ako celok vôbec uviedol,“ opisuje ideu nahrať sólové sonáty Ivana Paríka umelecký vedúci súboru Quasars Ensemble, skladateľ, dirigent a klavirista Ivan Buffa.

Samotný skladateľ sa za svojho života nedočkal obdobného koncertného prevedenia kompletného cyklu sonát. Novinka vydavateľstva Hudobný fond preto spĺňa aj funkciu akéhosi mementa Paríkovho skladateľského talentu. "Paríkov osobnostný naturel pomerne rýchlo predurčil, že experimentálne hľadanie nového zvukového ideálu a inovácia kompozičných prostriedkov, žánrov i námetov, ktoré v tomto období zamestnávali rodiacu sa generáciu slovenskej hudobnej avantgardy, sa stanú aj jeho cestou. Je logické, že sa tak muselo diať mimo oficiálneho školského prostredia,“ píše v booklete albumu autor textu.


Sólové sonáty Ivana Paríka strhávajú unikátnou prácou s tichom. Nespochybniteľnú zásluhu na ich pôsobení na poslucháča majú interpretačné výkony členov súboru Quasars Ensemble. "Hoci Paríkove sonáty pre sólové nástroje vznikali v rozpätí vyše dvadsiatich rokov, ich základné črty a artikulačno-výrazové prostriedky ostávajú spoločné. V popredí skladateľovho záujmu je predovšetkým precítená zvukovosť̌, kladúca dôraz na jemné vykreslenie detailov, precízna dynamická diferenciácia a ticho ako prostriedok nasycovania hudobného procesu,“ dodáva v úvodnom slove Juraj Bubnáš.

Desať nástrojov, desať sólových sonát. Nahrávku Ivan Parík: Solo Sonatas predstavia členovia súboru Quasars Ensemble 23. júna o 16 hodine v priestoroch klubu Hudobného fondu na Medenej ulici. "Potešilo ma, že album vychádza v období, keď si pripomíname nedožitú osemdesiatku majstra Paríka,“ vyzdvihuje pridanú hodnotu novinky Ivan Buffa. Nahrávka, ktorá vypĺňa ďalšiu z nezmapovaných, no o to dôležitejších kapitol slovenskej hudobnej histórie vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Informácie a foto pre redakciu poskytol Robert Pospiš z vydavateľstva Real Music House.