Slovenská filharmónia pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina pokračuje v piatok 23. apríla v sérii symfonických online koncertov. V programe figurujú diela Antonína Dvořáka i Jána Cikkera. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.

Večer otvorí koncertná predohra Můj domov Antonína Dvořáka, ktorá je súčasťou scénickej hudby. "Skladateľ ju skomponoval na žiadosť Dočasného divadla (Prozatimního divadla, predchodcu Národného divadla v Prahe) k hre Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl," priblížila Tolstova.

Priaznivci vážnej hudby si môžu vypočuť aj Concertino pre klavír a orchester Jána Cikkera z roku 1942. Sólový part plný náročných rytmických pasáží a tém inšpirovaných slovenským folklórom zaznie v interpretácii Jordany Palovičovej. Ide o prominentnú interpretku Cikkerových klavírnych diel, za čo jej bola v roku 2016 udelená Cena Jána Cikkera.

"Zúčastnila sa na nahrávke Cikkerových diel pod názvom Komorné a koncertantné diela, ktorá vznikla pri príležitosti jeho storočnice," dodáva Tolstova. Ako sólová a komorná hráčka sa Palovičová predstavila na mnohých festivaloch a spolupracuje s poprednými slovenskými i zahraničnými orchestrami. Súčasne pôsobí ako docentka na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudby HTF VŠMU v Bratislave.

"Z deviatich symfónii petrohradského rodáka Alexandra Glazunova zaznie na záver programu Symfónia č. 1 E dur 'Slovanská' op. 5 z roku 1881, ktorú skomponoval skladateľ ako 16-ročný," približuje ďalší bod koncertu Martina Tolstova.

Koncert bude možné sledovať v priamom prenose o 19:00 na stránke stream.filharmonia.sk.

Zdroj: TASR (Hudba.sk edit)