Poznalo ho celé Slovensko, no v hudbe si išiel svoje. Za Danom Heribanom budú smútiť aj naše deti

1 / 6
Dano Heriban, 2020Zdroj: archív hudobníka