Violončelista Eugen Prochác sa podujal na náročnú úlohu nahrať kompletné Bachove suity pre violončelo. Pod značkou rešpektovaného vydavateľstva Real Music House vychádza exkluzívny dvojalbum, ktorý spĺňa tie najvyššie umelecké kritéria.

"Eugen sa do nahrávania absolútne ponoril. Toto je jeho Bach. Sústredený a precítený. Pre mňa osobne je to mimoriadne intenzívne počúvanie, ktoré zrkadlí Eugena Procháca ako hudobníka ale aj človeka. Tento album vznikal s mimoriadnym nasadením a ja si myslím, že to počuť. Je to krásna nahrávka," dodáva k titulu vydavateľstva Real Music House jeho spoluzakladateľ Robert Pospiš.

"Pamätám si, že som ako 12-13 ročný hral pár častí z prvej Bachovej suity – myslím, že to bolo najskôr Prelúdium a neskôr aj Sarabande a Gigue. Môj drahý učiteľ Juraj Fazekaš mi vtedy povedal, Eugen, týchto šesť Bachových suít je pre nás violončelistov ako Starý Zákon. Máš robotu na celý život. Toto som si zapamätal nadosmrti. Prelúdium G dur, ktoré je vstupom do celého grandiózneho cyklu ma zaujalo svojim špecifickým technickým problémom – hrať vyrovnane a rytmicky šesťnástinové arpeggiá cez tri aj štyri struny. Myslím, že každý čelista má podobné spomienky," objasňuje svoje stretnutie so skladateľským géniom Eugen Prochác.

Informácie a fotografie redakcii Hudba.sk poskytol Robert Pospiš z vydavateľstva Real Music House.