V minulom roku, napriek hospodárskej kríze, ktorou si ekonomika prechádzala, zaznamenal hudobný trh opäť značný nárast oproti predošlému roku. Môžu za to predovšetkým streamingové služby, ktoré zaznamenali medziročný nárast o viac než 20%. Celkové príjmy hudobného priemyslu na Slovensku vzrástli v roku 2022 o 18,6% na sumu 21 miliónov eur.

Výrazne prevažovalo digitálne počúvanie hudby, celkové príjmy z digitálnych predajov, resp. streamov narástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o pätinu. Pomer digitálnych predajov a fyzických nosičov sa opäť posunul v prospech digitálu na 82:18. Pre porovnanie, v roku 2018 to bolo 65:35. Digitálny trh s hudbou z hľadiska príjmov "predbehol" predaj fyzických nosičov už v polovici minulej dekády a rozdiel medzi nimi sa odvtedy každým rokom postupne zväčšuje.

Rastúci záujem o streaming je spôsobený jeho ľahkou dostupnosťou a nízkou cenou pre spotrebiteľov. Kedysi obľúbené platené sťahovanie hudby pritom nástup streamingových služieb vytlačil na okraj a postupne sa z príjmov hudobných vydavateľstiev úplne vytráca. V súčasnosti príjmy z plateného sťahovania nahrávok do počítačov či mobilov na Slovensku predstavujú iba jedno percento z celkového objemu digitálnych predajov.

Hudobný trh v roku 2022 Zdroj: IFPI

Príjmy zo streamingu zahŕňajú ako príjmy z platených účtov, tak aj príjmy zo streamingu užívateľov, ktorí využívajú služby zadarmo. V tom prípade sú príjmy generované prostredníctvom reklám, ktoré streamovacia služba užívateľom púšťa pomedzi pesničky (ide o tzv. ad-supported streaming). Kým príjmy z platených účtov zaznamenali oproti roku 2021 nárast o 18%, ad-supported streaming po veľkom raste počas pandémie v minulom roku stagnoval, a to najmä preto, že celková ochota firiem investovať do reklamy na streamovacích platformách bola vplyvom ekonomickej krízy menšia ako v predošlých rokoch.

Viac platiacich používateľov streamingu aj viac predaných vinylov

Počet platených užívateľov streamingových služieb zodpovedá smerovaniu hudobného trhu. V roku 2022 išlo o prírastok cca. 110-tisíc nových užívateľov. Spolu tak dnes na Slovensku využíva platený streaming 600-tisíc ľudí a domácností.

O tri percentá však medziročne vzrástli aj príjmy z predaja fyzických nosičov. Predaj CD nosičov aktuálne tvorí 39% a predaj vinylov až 60%, pričom predaj vinylových platní zaznamenal medziročný nárast o desať percent. Veľkú časť predaja vinylov pritom popri novinkách tvoria reedície starých albumov, z ktorých mnohé vychádzajú v tomto formáte prvýkrát.

Hudobný trh v roku 2022 Zdroj: IFPI

Svoju vedúcu pozíciu na slovenskom hudobnom trhu v roku 2022 obhájilo vydavateľstvo Universal Music, na druhom mieste skončilo vydavateľstvo Warner Music a na tretej priečke sa nachádza Sony Music. Pozíciu najväčšieho domáceho vydavateľstva si stále drží Supraphon

Neustále rastúci digitálny trh s hudbou v minulom roku pozitívne ovplyvnilo, že Slovensko prijalo v marci 2022 novelu autorského zákona, ktorý implementuje európsku Smernicu o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu.

"Jedným z cieľov tejto smernice bolo aj prenastavenie zodpovednostných vzťahov v prostredí internetu tak, aby platformy, na ktoré je ukladané veľké množstvo autorsko-právne chráneného obsahu, zodpovedali za tento obsah. Majú samozrejme možnosť dohodnúť sa s majiteľmi autorských práv na licenciách k predmetným dielam, a pokiaľ sa tak nestane, majú povinnosť predmetný obsah odstrániť a zabezpečiť, aby sa znovu na službe neobjavoval. Hudobný priemysel víta túto legislatívu a verí v nápravu predchádzajúceho stavu, keď na hudobnom obsahu parazitovali ukladacie platformy bez toho, aby sa o zisk, ktorý zo svojej činnosti získali, delili s príslušnými majiteľmi práv," priblížila Petra Žikovská z IFPI.

Najpredávanejšie domáce a zahraničné albumy roka 2022

Hudobný trh v roku 2022 Zdroj: IFPI

Informácie redakcii Hudba.sk poskytol Leoš Bednář. Text správy sme upravili a doplnili.