A chodz ja maľučka, drobna

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
A chodz ja maľučka, drobna,
i tak ja gazdziňa dobra.
Kedz kurka vajičko zňeše,
ocec ho do kačcmi ňeše.

2.
Jaj bože co ja robic mam,
dze ja vajička skrivac mam ?
Budzem ich skrivac na pujdze,
ozdaj tam ocec ňepujdze.