Červená ružička v krvi je zrodená

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. [:Červená ružička v krvi je zrodená, na skale vyrastená.:]
[:Šla bych ju odtrhnúť, na teba zapomenúť.:]
2. [:Ružičku odtrhla, na teba zabudla, na teba falošníku.:]
[:Falošný si mi bol, falošnes mňa miloval.:]
3. [:Chodil k nám Janíček zaoral chodníček, už viacej k nám nepríde.:]
[:Lásku sial, pošliapal, láska už viac nevzíde.:]
4. [:Ach, taťku, tatíčku, chystajte rakvíčku, mňa už ten svet nebaví.:]
[:Lásku dal, lásku vzal, šuhajko modrooký.:]