Kresťanské piesne - Haleluja, haleluja

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

/:HaleluEja, halelu-HEja,halelu -uF#AsA –u- ja,vládne PHán!
HaleluEja, halelu-HEja, halelu -uF#AsA –u- ja,
Vše-moHcný vládne PEán! :/

On ukáHzal svoju silu, triumfáAlne zvíťaziEl,
On je VíHťaz nad smrťou a temnoEtou.
Naše puHtá hriechu zlámal,
sloboAdu nám navrátiEl,
DJeho milosť Azachránila nHás!

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie