Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Filmová a Muzikálová hudba

>

Hej, hou (z filmu Sněhurka a 7 trpaslíků)

Filmová a Muzikálová hudba - Hej, hou (z filmu Sněhurka a 7 trpaslíků)

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

EHej-hou, hej-hou, hej-hou, hej-hou

Hej-Ahou, hej-F#mihou a Hmitrpaslíci Ejdou,
a DzpíváAme si DveseAle,
hej-F#mihou, hej-Ehou
Hej-hou, hej-Ahou, hej-F#mihou,
když Hmimáme starost Ezlou,
vždy Dvrásky Az čela
DvymaHmiže hej-Ahou, Ehej-Ahou.

H7ZazpíEváme H7jak to Eznáme,
H7hej-hou, Ehej-hou,
H7hej-hou, Ehej.
EHej-hou, hej-hou, hej-hou.

Hej-hou, hej-hou a trpaslíci jdou
a zpíváme si vesele, hej-hou, hej-hou
Hej-hou, hej-hou, hej-hou,
když máme starost zlou,
vždy vrásky z čela vymaže hej-hou, hej-hou.

Hej-hou, hej-hou, hej-hou, hej-hou.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie