Detské pesničky - Hojda hojdaHojda, hojda, hojda
spadla mačka z pôjda,
spadla na koláče
teraz v kúte plače.
Hojda, hojda, hojdice,
plačte všetky mačice.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie