Repete - Marianna

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

GCG
®: GÓ, Dmi7MaGriCanna,
D7sladká malá MariGanna
GO CteGbe Dsnívam ja
DCtam v HmiranAminých GhmClách
Ó, Marianna, sladká malá Marianna
O tebe snívam ja tam v ranných hmlách

GPolnoc, polnoc Cdávnych Gtúžob márnych
MarianCna Gma tu D7mámi pod tichým svetlom Grámp
Noci slané, noci, noci očí
s Mariannou keď sa lúčim na vlnách loďku mám

®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie