Náš Pán

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

D Náš Pán, on je A kráľov Kráľ
Jeho E trón bude F#mi naveky stáť
On D má všetku A slávu a moc
Náš E Pán on je F#mi krá C#mi ľov F#mi Kráľ