Pieseň chvály

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Pieseň D spievať túžim, pieseň e vďaky spievať A chcem
Obeť D chvály, prde Tvoj fis trón h nesiem, G pred Tvojou A tvárou zaplesám.Budem Ťa A chváliť, G celou svojou D silou, budem A spievať, Ty si G môj pevný D hrad. Keď som v fis trápení, keď h hriech maa premáha G , na e Tvojich slog8ach budem A stáť.