Kresťanské piesne - Pieseň chvály

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Pieseň D spievať túžim, pieseň Evďaky spievať Achcem
Obeť D chvály, prde Tvoj FIStrón Hnesiem, Gpred Tvojou Atvárou zaplesám.Budem Ťa A chváliť, Gcelou svojou Dsilou, budem Aspievať, Ty si Gmôj pevný Dhrad. Keď som v FIStrápení, keď Hhriech maa premáha G, na ETvojich slog8ach budem Astáť.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie