Ucekaj, Jaňičku, hore Komaničku

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Ucekaj, Jaňičku, hore Komaňičku,
[:bo za tebu idze šandar na koňičku.:]

2.
Šandar na koňičku s biľima lancami,
[:ucekaj, Jaňičku, bi ce ňezlapaľi.:]

3.
A kedz me zlapaľi, do lancoch me daľi,
[:a guľu z kameňa na kark uviazaľi.:]

4.
Šandare, šandare, dobre ho skapčajce,
[:na beťar Jaňička dobri pozor dajce.:]

alebo

Ucekaj, Jaňičku, hore Komaňičku

1.
Ucekaj, Jaňičku, hore Komaňičku,
[:bo za tebu idze šandar na koňičku.:]

2.
Šandar na koňičku, četňici z lancami,
[:ucekaj, Jaňičku, bi ce ňezlapaľi.:]

3.
Bi ce ňezlapaľi, do hareštu daľi,
[:bo tvojo rodiče same bi zostaľi.:]

4.
Same bi zostaľi, ňemaju ňikeho,
[:ľem tebe, Jaňičku, sina jedzineho.:]

5.
Šandar me ulapil pri milej pres tidzeň,
[:ja vecej ňevidzel, kedi noc, kedi dzeň.:]

6.
Aš vtedi ja vidzel, kedi noc, kedi dzeň,
[:ked me tu privedľi, na huru, pod šibeň.:]

7.
Šibeňička nova, z mladeho javora,
[:na ňej budze višec, hlavka beťarova.:]