Uderila hodina, uderila aj druhá

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Uderila hodina, uderila aj druhá,
[:beda tomu šuhajovi, beda tomu šuhajovi,
čo má sadať na koňa.:]

2.
Sadaj milá na koňa, pôjdeme mi do poľa,
[:do polečka šíreho, do polečka šíreho,
kde je lipka zelená.:]

3.
Pod tou lipkou studnička a v nej bystrá vodička,
[:schádzaj milá dole z koňa, schádzaj milá dole z koňa,
napojíme koníčka.:]

4.
Koníčka napojili, tri razy sa bozkali,
[:od veľkého milovania, od veľkého milovania,
až do rána zaspali.:]