Uderila jedna

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Uderila jedna, uderila druhá,
[:ešte sa šuhajko po ulici túla.:]

2.
Túla sa on túla, po tej tmavej noci,
[:že mu jeho milá nechce otevríti.:]

3.
Otevri mi milá, vaše bíle dverá,
[:abych si nezlámal za klobúčkem perá.:]

4.
Za klobúčkem perá, keré tak rád nosím,
[:moja najmilejši ja ťa dostať musím.:]

5.
Otevri mi milá, ešte aspoň jednu,
[:nech ti poďekuju za tú lásku věrnú.:]

6.
Keď ti mne za lásku, ja ti za chodení,
[:že si k nám vyšlapal chodníček darebný.:]

-*-
alebo:

Uderila jadna, uderila druhá

1.
Uderila jedna, uderila druhá,
ešte sa šuhajko po dedine túla.

2.
Túla sa on túla, po tej tmavej noci,
nechcela mu milá dvierka otvoriti.

3.
Otvor milá dvera, dvere jasenové,
nech sa mi nezláme perečko trásové.

4.
Perečko trásové to ja rada nosím,
frajerôčka moja, zabudnúť ťa mosím.