Umarla nam karčmaročka

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Umarla nam karčmarečka, umarla,
co nam teľo paľenečki davala.
[:Ket umarla, položme ju do hrobu,
mi pijaci trimme za ňu žalobu.:]

2.
A ty karčmar budzeš ešči banovac,
ket ti budzeš do paľenki vodu ľac.
[:Ket ti budzeš do paľenki vodu ľac,
možeš sebe kresnu macir pobočkac.:]