Už do vojny jedeme

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Už do vojny jedeme, jedeme,
dobře se tu mějte,
však vy na nás bryičko,
o, má zlatá matičko,
stokrát zpomenete.

2.
Ach, bratříčku, bratře můj, bratře můj,
osedlej koníčka,
že já musím pryč odjet,
o, má zlata matičko,
od mého srdíčka.

3.
Když jste bratra zabili, zabili,
zabijte mě taky,
dejte pozor na sebe,
o, má zlatá matičko,
a na svoje děti.

4.
Když jste bratra zabili, zabili,
zabijte nás oba,
ponese nás vodička,
o, má zlatá matičko,
kolem Jarošova.