Už dozreľi źeľene jahodi

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Už dozreľi źeľene jahodi,
povic mila chto ku tebe chodzi,
povic mila duša moja
ej, chto ku tebe chodzi.

2.
Ku mňe chodza dva červene ľička
vrezaľi śe do mojho śerdečka
[:vrezaľi śe, duša moja
ej, do mojho śerdečka.:]

3.
Vrezaľi śe jedno do druhoho,
ňemohľi žic jedno bez druhoho
[:ňemohľi žic, duša moja,
ej, jedno bez druhoho.:]

4.
Už dozreľi źeľene śľivočki,
čom mi ňedaš pobośkac gambočki,
čom mi ňedaš, duša moja,
ej, pobośkac gambočki.

5.
Už dozreľi źeľene jablučka,
ňebudzeš ti moja frajiročka
[:ňebudzeš ti, duša moja,
ej, moja frajiročka.:]