Už idú, už idú

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Už idú, už idú, už sa pobierajú,
[:už sa po pod hole bučky rozvíjajú.:]

2.
Nerozvíjajú sa, len jedna lipečka,
[:čo ju nasadela moja frajerečka.:]

3.
Čo si mi, má milá, za perečko dala,
[:keď mi z neho biela ruža opadala.:]

4.
Biela opadala, červená uvädla,
[:už si mi, má milá, od srdca odpadla.:]

5.
Bol som ťa pozabol, frajerečka moja,
[:len mi zešla na um postielečka tvoja.:]

6.
Postielečka tvoja aj tvoje periny,
[:čo sme líhavali dva ročky pod nimi.:]