Už Jaňičko z ľesa idze

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Už Jaňičko z ľesa idze, maľovane drevko veže,
[:piska sebe na ľistečku, že ma šumnu frajirečku.:]

2.
Už Jaňičko z ľesa idze, maľovane drevko veže,
[:piska sebe, popiskuje, že ho mila počekuje.:]