Beáta Dubasová

Prvý a posledný

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Cmi B C# Fmi
Es B C# C

Fmi Na štarte čakali
vždy istí víťazi
Es Pyšní a trúfalí
C# Chcú všetkých poraziť

Len jeden vybehne
pre radosť z pohybu
A zvládne bezpečne
nielen čas povinnú ..

®: Do slnka Fmi posledný
a prvý Es do dažďa
Na dráhe B všedných dní
Úspech mu Bmi zakáža Cmi
Tam kdesi Fmi pred cieľom
v záplave Es rôznych stôp
napĺňa B nesmelo
svoj vlastný Bmi horoskop Cmi
C# Es C# Es

Fmi Na štarte čakali
vždy istí víťazi
Es Pyšní a trúfalí
C# Chcú všetkých poraziť

Len jeden vybehne
pre radosť z pohybu
A zvládne bezpečne
nielen čas povinnú ..

®: