Beáta Dubasová

Ten príbeh je preč

Dĺžka piesne: 04:23
Ty si za mnou šiel

do jasných i temných dní.

A ak si ma chcel,

tak pohľadom nevinným.

Tvoj nežný dych tak krásne hrial,

môj kráľ...

Našla som ťa dlaňou,

ty šiel si za ňou

Ten príbeh poznáš...Ty pri mne si bol,

keď náhle nás našla tma.

Si cukor, som soľ,

tak v náručí zovri ma!

Ach,koľko rozpálených slov

znelo tou tmou...

Našiel si ma dlaňou,

ja šla som za ňou...refrén:

Ten príbeh je náhle preč,

zhasol oheň, čo hrial nás,

už ho niet,

zostal po ňom chladný popol.

Náhle som sama,

ach, dotkol sa ma mráz!

Ten príbeh je náhle preč,

ruže mlčky hľadia z váz,

lásky niet,

zostal po nej smútok v duši.

Náhle som sama,

ach, dotkol sa ma mráz!Krutý mráz...