Slovenská jazzová spoločnosť ocenila Nové tváre slovenského jazzu 2023. Odborná porota v zložení Matúš Jakabčic (predseda), Peter Lipa, Juraj Griglák, Radovan Tariška, Michal Bugala a Eugen Vizváry na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vybrala do súťažnej prehliadky 37. ročníka sedem finalistov zo 14 prihlásených skupín.

Ocenenia získali: duo Ernest Kováč - Nikolas Porteleki ako objav festivalu a zároveň účasť na Letnej jazzovej dielni 2024, Notes of Apollo za presvedčivý kolektívny výkon, rovnakú cenu si prevzala formácia Džez a Hrúza, Štefan Faško za presvedčivý inštrumentálny výkon, Simona Hulejová za presvedčivý vokálny výkon a Gregor Špener za presvedčivý profesionálny inštrumentálny výkon.

Ocenenie SOZA za autorské skladby získali Daniel Kéry (formácia Verva) za skladbu Apogee, Daniel Tresa (The Bureau) za skladbu Mafia a Simona Hulejová (Baron Haze) za skladbu Stepping into the Light.

Zdroj: TASR