Elán

Čas mláďat

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Cmi B F Cmi B As F B
Cmi Nedá sa vrátiť do Dmi lavíc,
už je to preč
sú pre nás príliš Cmi úzke.
Nad snom krátkych Dmi nohavíc
zlom detský meč,
tvoj meč je teraz Es úspech
aj keď občas boľa Dmi vý.
Čas Gmi mláďat, čas Cmi mláďat,
čas C# mláďat dozrel v C nás.

®: Cmi Krátky Gmi zázrak Fmi mladosti
teraz B chyť šancu žiť
Gmi kým vyprší ti Cmi úver.
Cmi Krátky B zázrak As mladosti,
teraz Fmi chyť krásnu šancu Gmi žiť,
dozrel čas mláďat v Cmi nás.

Život nám šance nevracia
prihrávka, smeč
aj pieseň má byť útok.
Roky rátaj do dvadsať.
Zlom detský meč.
Viem, že je ti ho ľúto,
život šance nevracia.
Čas mláďat, čas mláďat,
čas mláďat dozrel v nás.
®: